Lisabon - Belém

Lisabon - Belém
Lisabon - Belém

Belém je čtvrť v západní části Lisabonu, v níž je nejvíce manuelských památek. Nejvýznamnější je klášter řádu sv. Jeronýma. Na příkaz krále Manuela I. byla stavba zahájena v r. 1502 pod vedením Dioga Boytaca. Po něm zde pracoval stavitel španělského původu Joăo (Juan) Castilho, který vnesl platereskní prvky (sloupy v interiéru), zatímco Francouz N. Chanterene zdynamizoval manuelský sloh stavby renesančními prvky.

Kostel sv. Jeronýma - vchod západním portálem (Manuel I., jeho žena, výjevy z bible) vlevo: 1. kaple Senor dos Passos ? Kristus s křížem - 17.stol. původní kaple sv.Antonína 2. obraz sv.Jeronýma - hrob Vasco da Gama - sarkofág s bustou Vasca - na hrobě Kristův kříž + loď + manuelská gotika; hrob je postaven na 6 hřbetech ležících lvů; strop kaple je bohatě zdoben manuelskou gotikou, armilární sféra uprostřed, spletence provazů, Kristovy kříže naproti Vascovi, vpravo 2. kaple od vchodu - hrob Luis de Camoes (1524-1580) - též na 6 lvech, básník - zůčastnil se 3. a 4. expedice Vasca de Gama - napsal o tom; na hrobce je psací pero - znak básníků.

Lisabon - Belém Poslední kaple po pravé straně - Pantheon: Manuel I. - slon; hl. oltář Pantheon původně nebyl konstruován pro Manuela I., byl projektován jiným architektem, než který ho dokončil. Proto hl. oltář je dosti malý v poměru k ostatním částem. Pantheon byl na přání Manuela I. zvětšen do dnešních rozměrů, protože královské mauzoleum nemohlo být tak malé. Hrob Manuela nesou sloni - v té době byl slon královským symbolem. Z 1.cesty do Indie přivezl Vasca de Gama slony, které v Portugalsku nikdo neznal. Věděli, že slon existuje, ale nevěděli, jak vypadá. Král se tudíž přestal projíždět na koni, to totiž nevzbuzovalo žádnou zvláštní pozornost, protože kůň byl všeobecně znám a používán, ale začal jezdit na slonovi, aby poutal pozornost.

V kostele se konají mše a svatby - v So a Ne uzavřen J portál - ten úplně venkovní - socha Jindřicha Mořeplavce - v patách sloupů lvi

Jižní portál klášterního kostela P. Marie je dílem Dioga Boytaca a Joăa de Castilho. Je zdoben vikýři, věžičkami, fiálami a nikami se sochami, korunován je křížem. Tympanon představuje výjevy ze života sv. Jeronýma.

Halový interiér překvapuje smělou hvězdicovou klenbou, která odolala zemětřesení, ač má lehké pilíře. V barokních křídlech křížení, díla Jérôma, syna Jeana de Rouen, jsou hrobky několika infantů.

V klasicistně přestavěném kůru jsou hrobky králů Manuela I. a Jana III. a jejich manželek. V dolním kůru jsou novomanuelské náhrobky mořeplavce Vaska de Gama a L. Camőese.

Západní portál vybudoval N. Chanterene a ozdobil jej sochami krále Manuela I. a královny Marie. Nad ním jsou scény ze Zvěstování P. Marie, Narození Páně a Klanění Tří králů. Křížová chodba je klenotem manuelské architektury. Přízemí s arkádami je dílem Dioga Boytaca. Jejich dekorace je inspirována pozdní gotikou a renesancí; horní, střízlivější patro postavil Joăo de Castilho.

Lisabon - Belém Nedalekou Belémskou věž vybudoval na příkaz krále Manuela I. Francisco de Arruda (1515 - 1520) jako pevnost uprostřed řeky Teja. Je to vynikající ukázka manuelské vojenské architektury, pětipatrové a zakončené terasou. Ve 3. patře je nádherná renesanční lodžie, pod ní je znak krále Manuela I. a dvě armilární sféry. Královská síň v 5. patře má gotickou klenbu. Z terasy je rozhled na město a přístav. Tok řeky se později odklonil, takže pevnost dnes stojí téměř na souši. Poblíž je pomník Objevitelům z r. 1960, připomínající činy Jindřicha Mořeplavce. .