Alcobaca

Klášter Panny Marie
Klášter Panny Marie

Alcobaca se 108 km severně od Lisabonu, má 4 800 obyvatel. Starobylé městečko Alcobaca leží při soutoku řek Alcoa a Baça.

Výroba užité i ozdobné keramiky s tradičními modrými ornamenty, středisko obchodu s ovocem a vínem.

Klášter Panny Marie v městečku Alcobaca byl postavený cisterciáky v r. 1178 po vítězství nad Maury, z popudu krále Alfonse I. Z původní fasády klášterního kostela zůstal jen portál a růžice, ostatní přestavěno v 17. a 18. st. - V ústřední nice jsou sochy sv. Benedikta a sv. Bernarda, čtyř Ctností a Panny Marie Alcobaçské ze 17. st.

Loď je prostorná, s křížovou klenbou a mocnými pilíři, v křížení pak jsou - hroby královského páru - Anežky a Petra (Inéz de Castro, Don Pedro) - ze 14. st.. Na Anežčině náhrobku je ležící postava, nesená šesti anděli, okraje zdobí frýzy s erby šlechtických rodů a rodu Castro. Po stranách výjevy z Kristova života, v 1 záhlaví Ukřižování s Pannou Marií Bolestnou, v nohou realistické výjevy z Posledního soudu. Na náhrobku Petrově s ležící postavou jsou po stranách scény ze života sv. Bartoloměje, v záhlaví růžice znázorňující kolo Štěstěny, v nohou výjevy z konce života krále Petra. Horní okraj náhrobku zdobí scény ze života obou pohřbených. - V kapli pravé příčné lodi je skupina z terakoty Smrt svatého Bernarda ze 17. st..

Kolem kůru je rozlehlé triforium, z něhož se vychází krásnými portály s manuelskou výzdobou ze 16. st.

Tzv. Chodba ticha (křížová chodba), vybudovaná ve 14. st., vyniká jednoduchostí a elegantností sloupů a oblouků s růžicí.

Horní patro přistavěli v 16. st. Diego a Jan Kastilští. Klenbu kapitulní síně, ústící na východní galérii, nesou jemné sloupy, schodiště vede do prostorné gotické síně, ložnice mnichů (dormitáře).

Kuchyně kláštera s ohromnými krby je monumentální, 18 m vysoká místnost. V Královské síni z 18. st. ilustruje kachlíkový frýz založení kláštera. Sochy portugalských králů až po Josefa I. a gotickou Madonu s dítětem vytvořili klášterní umělci.