Batalha

Klášter Batalha
Klášter Batalha

Městečko Batalha se nachází 110 km severně od Lisabonu, má 7 000 obyvatel.

V městečku je připomínaná bitva (batalha) u nedaleké osady Aljubarrota mezi uchazeči o portugalský trůn, Španělem Janem I. Kastilským a Janem I., velmistrem rytířského řádu z Avizu (v r. 1385).

V r. 1388 zde dal portugalský král po vítězství postavit klášter pro řád dominikánů, s kostelem Panny Marie Vítězné.

Stavitelé kláštera Batalha byli Alfonso Domingues, pak Mateuos Fernandes a naposledy (z manuelských mistrů) Diogo Boytac. Dílem posledního stavitele je monumentální portál tzv. Nedokončených kaplí.

Klášter Batalha Z nich zvláště vyniká pohřební kaple s pozůstatky krále Jana (II.) a královny Leonory. Struktura díla je zcela gotická, ale bohatou dekorací (jemné krajkoví říms) a využitím světla a stínu směřuje k renesanci.

Stavba kláštera Batalha zůstala nedokončena; v l. 1521 - 1557 dal král Jan III. přednost stavbě kláštera Belému pro řád sv. Jeronýma v Lisabonu.