Bairo Alto

Kostel sv. Rocha (9), Săo Roque, postavil koncem 16. st. italský architekt Filip Terzi. Původní průčelí se zřítilo za zemětřesení v r. 1755. Strop lodi z malovaného dřeva je dílem umělců zřejmě ovlivněných Itálií; malby představují scény z Apokalypsy. Třetí kaple vpravo zaujme obkládačkami a deskovou malbou od Gaspara Vaze: Vidění sv. Rocha (obojí ze 16. st.). Kaple sv. Jana Křtitele je mistrovským dílem italského baroka.; byla vybudována v r. 1742 v Římě podle plánů G.B. Salviho a L. Vanvitelliho; na její stavbě se podílelo 130 umělců. Na rozkaz krále Jana V. byla demontována a na třech karavelách přepravena do Lisabonu. Zde byla r. 1750 znovu postavena a začleněna do celku kostela sv. Rocha. Vyzdobena je mramorem, alabastrem, drahokamy a slonovinou, hlavice porfyrových sloupů, frýzy a strop jsou obloženy zlatem a stříbrem. Ke kostelu patří i malé církevní muzeum se sbírkou kněžských rouch, oltářních přikrývek z hedvábí (s krásnými výšivkami) a několika cenných obrazů.

Karmelský kostel (8), Igreja do Carmo, dal koncem 14. st. postavit maršálek Nuno Állveres Pereira; byl dlouho jedním z největších v Lisabonu. V r. 1755 se loď zřítila; na troskách bylo zřízeno Karmelské archeologické muzeum se sbírkami nádobí z doby bronzové, s mramorovými basreliéfy, románskými i gotickými náhrobky a španělsko-arabskými obkládačkami.