Alfama

Je nejstarší čtvrtí Lisabonu; existovala již za vlády Vizigótů. Táhne se od řeky Teja až k hradu. Za Maurů byla aristokratickou čtvrtí s okázalými sídly, po ovládnutí Lisabonu Portugalci zde stály nejstarší křesťanské kostely. Několik zemětřesení, která Lisabon postihla, zničila stará sídla i kostely a Alfama se stala čtvrtí námořníků a rybářů.

V 18. st. tu bylo postaveno také několik honosnějších měšťanských domů. Půvab čtvrti odkryje soustavná procházka. V křivolakých, často slepých uličkách stojí domy s balkóny a kachlíkovou výzdobou; na nich se opakuje motiv postavy P. Marie mezi sv. Antonínem a sv. Martiálem.

Alfama ve skutečnosti tvoří naprosto svébytné území, které se podstatně liší od ostatního Lisabonu. Alfama je nejstarší zachovaná část středověkého hlavního města. Její ulice pamatují boj o nezávislost na Španělích, formování nového státu, maurské útoky, dobu objevných plaveb, zlatý manuelský věk portugalského impéria, postupný úpadek království, katastrofální zemětřesení před 200 lety. Uličky zůstaly stejné i dnes. Alfama leží na jednom z lisabonských pahorků mezi řekou a zříceninami románského hradu Săo Jorge, hned vedle středu města Baixy. Strmé úzké uličky jsou od rána do večera - s nezbytnou přestávkou siesty - jednou velkou prodejnou. Jen menší část obyvatel Alfamy pracuje v továrnách, většina se živí mořem - muži jako rybáři a ženy jako prodavačky ryb. Od časného rána po celý den přinášejí muži na jejich stánky své úlovky, takže Alfama je vlastně rybářským trhem. Příliš to tu nosům městských obyvatel nevoní, a tak turisté proběhnou Alfamou několika nejširšími ulicemi podle osvědčeného průvodce. Stačí však, aby tu cizinec jen na chvilku zabloudil, a Alfama si ho podmaní svým kouzlem - bílé zdi, zelená náměstíčka, tiché kavárny, v každém okně se vyhřívá kočka nebo zpívá kanárek, lidé jsou tu otevření a přátelští.